Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử

Đại Nguyễn |

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử

Hôm nay (ngày 4/6), thời tiết ở thủ đô Hà Nội bước sang ngày thứ 3 nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 1.

Không chỉ một ô mà phải dùng hai ô nếu có việc phải ra đường trong ngày nắng gay gắt.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 2.

Chống nắng bằng mọi thứ có thể...

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 3.

Trú nắng.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 4.

Những công nhân môi trường trang bị kín từ đầu đến chân giữa cái nắng gay gắt.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 5.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 6.

Nhưng với nhiệt độ thực tế ngoài trời tại thủ đô luôn giao động 45-50 độ C, người lao động thực sự mệt mỏi.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 7.

Dù ngồi trong bóng râm, có ô che, nhưng những bảo vệ này phải đội khăn ướt lên đầu để làm mát.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 8.

Tạm dừng chân giữa ngày nắng nóng lịch sử.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 9.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 10.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 11.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 12.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 13.

Một ngày đặc biệt khó khăn với những công nhân ngành điện

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 14.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 15.

Mong lắm một cơn mưa mát lành.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 16.

Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 17.