Chúng ta sẽ ra sao nếu Trái Đất phình to gấp 2 lần?

Cẩm Mai |

Bạn nghĩ rằng, nếu Trái Đất phình to gấp 2 lần thì sẽ tha hồ có thêm diện tích để sinh sống?

Nếu như Trái Đất rộng lớn gấp 2 lần thì sao? – Video sau đây sẽ cho chúng ta thấy những hệ quả khi Trái Đất bỗng dưng lớn hơn gấp đôi.

Nếu như Trái Đất rộng lớn gấp 2 lần thì sao?

Nguồn: Life Noggin