Dòng tin nhắn lạ được gửi từ số của thiếu nữ xinh đẹp nghi mất tích bí ẩn

Thành Công - Lộc Phạm |

Dòng tin nhắn lạ được gửi từ số của thiếu nữ xinh đẹp nghi mất tích bí ẩn
Dòng tin nhắn lạ được gửi từ số của thiếu nữ xinh đẹp nghi mất tích bí ẩn

Nhận được tin nhắn của Huyền, chị Yến cảm thấy bất an, vì mọi khi Huyền không bao giờ viết “Cj” thay cho từ "chị".