Đại gia Đặng Thành Tâm vừa mạnh tay chi gần 19 tỷ đồng

Pha Lê |

Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm đã hoàn tất giao dịch của mình với tổng số tiền bỏ ra rơi vào khoảng gần 19 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của công ty đại chúng.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm đã đăng ký mua thành công 1.332.600 cổ phiếu KBC trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2016 - 12/1/2017. Mục đích của giao dịch này là nhằm đầu tư.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm nắm giữ 73.917.400 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 15,74%. Sau giao dịch, ông Tâm đã nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại KBC là 16,02%, tương đương 75.250.000 cổ phiếu.

Tính theo thị giá, trong khoảng thời gian này, KBC đang giao dịch ở mức 13.910 đồng/cổ phiếu. Vậy để gom đủ số cổ phiếu này, ông Tâm phải bỏ ra hơn 18,5 tỷ đồng. Hiện tại, ông Đặng Thành Tâm vẫn đang là cổ đông lớn nhất của KBC với tỷ lệ sở hữu 16,02%.

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2016, ông Đặng Thành Tâm đứng ở vị trí 20 với tài sản 1.246 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ đồng so với năm 2015 (1.086 tỷ đồng) nhưng lại tụt 5 bậc so với năm 2015.