Gần trăm dân chơi dự tiệc sinh nhật thác loạn của thiếu gia Sài Thành

Đức Nguyên - Lộc Phạm |

Gần trăm dân chơi dự tiệc sinh nhật thác loạn của thiếu gia Sài Thành
Gần trăm dân chơi dự tiệc sinh nhật thác loạn của thiếu gia Sài Thành

Sau khi dự sinh nhật một thiếu gia, gần 100 dân bay đã thuê 7 phòng trong khách sạn B&U, quận 3 để tiếp tục tăng 2.