Trong 30 giây, cơ thể bạn làm được những gì?

ABC |

Cơ thể con người là một cỗ máy rất đặc biệt và bởi vậy nó có thể làm được nhiều điều "không tưởng" đấy!

Không sai khi nói rằng, cơ thể con người là một cỗ máy đặc biệt, có khả năng tự tái tạo, thích nghi. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc, cơ thể chúng ta diễn ra như thế nào chỉ trong 30 giây không?

Dám cá rằng, bạn sẽ khó lòng có thể tưởng tượng được chỉ trong khoảng thời gian 30 giây ngắn ngủi này mà mỗi cơ thể chúng ta lại hoàn thành được khối lượng "công việc" khổng lồ đến thế.

Bạn không tin ư? Hãy cùng check ngay!

Trong 30 giây, cơ thể bạn làm được những gì?

Nguồn: BuzzFeed

theo Kenh14/TTVN