Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?

Lê Trung Đức |

Nếu bạn sở hữu trán hẹp và ngắn, bạn là người sống nội tâm, thường bị tình cảm chi phối trong việc đưa ra quyết định.

theo Danviet