Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước

Hoàng Đan |

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Sau khi được Quốc hội bầu làm tân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay theo yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; điều 11 Luật tổ chức Quốc hội; điều 39 Nội quy kỳ họp Quốc hội

Ủy ban TVQH trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã trở về các đoàn, tiến hành thảo luận về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

download app