[Cổ phiếu nổi bật tuần] Quanh hiện tượng tăng giá 250% của SPI

HOÀNG LINH |

[Cổ phiếu nổi bật tuần] Quanh hiện tượng tăng giá 250% của SPI
[Cổ phiếu nổi bật tuần] Quanh hiện tượng tăng giá 250% của SPI

Chỉ từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu SPI đã tăng hơn 3 lần và hiện đang ở mức giá 6.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản của cổ phiếu cũng tăng mạnh.

Diễn biến giá cổ phiếu SPI gần đây

Dù chỉ có giá 2.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm đầu năm 2016 này, tuy nhiên tới nay (chỉ sau gần 3 tháng), giá cổ phiếu SPI của CTCP Đá Spilít đã chạm mức 7.100 đồng/cổ phiếu. Mức tăng này là gần 250%.

Đặc biệt, giai đoạn tăng giá mạnh nhất của cổ phiếu này là từ khoảng 20/02 tới nay.

Nếu vào ngày 20/02, SPI có giá 3.000 đồng/cổ phiếu thì chỉ sau 1 tháng cổ phiếu này đã có giá 7.100 đồng/cổ phiếu (17/03).

Trong tuần giao dịch này, SPI đã tăng lên mức giá 6.900 đồng/cổ phiếu, ứng với mức tăng hơn 25% so với chốt phiên giao dịch ngày 11/03 của tuần giao dịch trước.

Khối lượng cổ phiếu đặt mua trong tuần giao dịch lên tới hơn 9,15 triệu cổ phiếu và khối lượng giao dịch khớp lệnh là 7,18 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh lên tới 47,5 tỷ đồng.

So với thời điểm đầu năm, thanh khoản của cổ phiếu SPI cũng tăng khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây lên tới 1,33 triệu cổ phiếu/phiên.

Chủ tịch HĐQT vẫn chưa bán cổ phiếu

Vào tháng 12/2015, ông Nguyễn Đại Quyền – Chủ tịch HĐQT công ty đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 2,7 triệu cổ phiếu của mình.

Vào thời điểm đó, giá cổ phiếu SPI chỉ giao dịch quanh mức giá 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, tới hết thời hạn đăng ký kết thúc giao dịch, giao dịch này vẫn chưa được thực hiện và hiện nay giá cổ phiếu SPI đang ở mức 6.900 đồng/cổ phiếu.

Ông Quyền hiện vẫn đang là cổ đông lớn nhất của SPI với tỷ lệ sở hữu là 16,06%. Ngoài ra ông Đoàn Quốc Khánh, ủy viên HĐQT công ty hiện cũng đang giữ 700.000 cổ phiếu SPI.

Cơ cấu tài chính

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2015 của SPI, công ty đạt 26,6 tỷ doanh thu thuần trong quý IV, tăng mạnh so với 3 tỷ của cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 7,2 tỷ, tuy nhiên do chi phí tài chính lên tới 5 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp 2,8 tỷ khiến SPI lỗ ròng 216 triệu trong quý này.

Lũy kế cả năm 2015, công ty đạt 72,6 tỷ doanh thu thuần, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp gần 10 tỷ khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn 591 triệu, giảm hơn 10% so với năm 2014.

Tổng tài sản của SPI tính tới hết năm 2015 là 273 tỷ, tăng hơn 2 lần so với con số 129,3 tỷ của đầu năm.

Trong đó chủ yếu là nhờ khoản đi vay và nợ thuê tài chính gần 49 tỷ và việc phát hành riêng lẻ 4,2 triệu cổ phiếu.

Tiền và các khoản tương đương là 6,1 tỷ, công ty cũng có 2 khoản cho vay ngắn hạn cho 2 cá nhân với tổng giá trị 20 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn lên tới 59 tỷ, tăng mạnh so với con số 10,7 tỷ đầu năm.

Hàng tồn kho đạt 45,3 tỷ, tăng 278% so với đầu năm, trong đó hàng hóa lên tới 42 tỷ và thành phẩm là gần 3 tỷ. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 49 tỷ và dài hạn là 5,7 tỷ.

download app

theo Bizlive