Thành quả tái thiết của Nhật Bản 5 năm sau thảm họa sóng thần

NGUYỄN TUYẾN-GIA QUÂN ( |

Thành quả tái thiết của Nhật Bản 5 năm sau thảm họa sóng thần
Thành quả tái thiết của Nhật Bản 5 năm sau thảm họa sóng thần

Ngọn lửa người dân Kobe gửi cho người dân Otsuchi với thông điệp hãy luôn thắp sáng hy vọng.


Ngọn lửa người dân Kobe gửi cho người dân Otsuchi với thông điệp hãy luôn thắp sáng hy vọng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Ngọn lửa người dân Kobe gửi cho người dân Otsuchi với thông điệp hãy luôn thắp sáng hy vọng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Toàn cảnh khu nhà tạm Kozuchi Daihachi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Toàn cảnh khu nhà tạm Kozuchi Daihachi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Gian phòng nhỏ ở khu nhà tạm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Gian phòng nhỏ ở khu nhà tạm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Khu định cư Ogaguchi Icchome vừa được hoàn thành. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Khu định cư Ogaguchi Icchome vừa được hoàn thành. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)


Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)

theo VietnamPlus