Khoảng 16 ngân hàng chưa được lập công ty tài chính

Trần Giang |

Khoảng 16 ngân hàng chưa được lập công ty tài chính
Khoảng 16 ngân hàng chưa được lập công ty tài chính

PGBank, OCB, NCB, ABBank, VIB, PVcomBank, BacABank, HDBank, DongABank, Saigonbank, VietABank, Kienlongbank, TPBank, VietcapitalBank, NamABank, SeABank sẽ không được lập công ty tài chính với vai trò là cổ đông sáng lập do tổng tài sản không đạt điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng (bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2016.

Một trong những nội dung được lưu ý đó là quy định liên quan đến các ngân hàng thương mại Việt Nam khi muốn làm cổ đông sáng lập của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

Theo báo cáo tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 thì có 16 ngân hàng không có tổng tài sản đạt 100.000 tỷ đồng.

Cụ thể, PGBank, OCB, NCB, ABBank, VIB, PVcomBank, BacABank, HDBank, DongABank, Saigonbank, VietABank, Kienlongbank, TPBank, VietcapitalBank, NamABank, SeABank.

Trong đó, theo báo cáo tài chính năm 2014 thì PVcomBank vẫn đủ điều kiện này với tổng tài sản đạt 108.298 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2015 tổng tài sản của ngân hàng này giảm xuống còn 96.624 tỷ đồng. Để được thành lập công ty tài chính với vai trò là cổ đông sáng lập, PVcomBank phải tăng tổng tài sản lên theo quy định.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng không được vi phạm các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN trong năm liền kề trước năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sau khi góp vốn thành lập TCTD phi ngân hàng, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 2 năm trước liền kề.

Theo báo cáo tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 thì hầu hết các ngân hàng đều đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao hơn mức tối thiểu 9% theo yêu cầu của NHNN...

Thông tư 30 cũng quy định thời gian hoạt động của các công ty tài chính, cho thuê tài chính tối đa là 50 năm.

Thông tư quy định, để tham gia là cổ đông sáng lập của TCTD phi ngân hàng cổ phần, nếu là doanh nghiệp Việt Nam thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng; tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ và phải tuân thủ việc góp vốn theo quy định của pháp luật liên quan.

Để tham gia làm thành viên sáng lập TCTD phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn, nếu là doanh nghiệp Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng; tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ.

Với các tổ chức tín dụng nước ngoài, để tham gia làm thành viên sáng lập công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các TCTD này phải kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp giấy phép; Có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép...

Đặc biệt, các TCTD này không phải là cổ đông chiến lược, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của TCTD khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Trường hợp TCTD nước ngoài là công ty tài chính cho thuê thì số dư cho thuê tài chính và cho vay phải chiếm tối thiểu 70% tổng tài sản của công ty.

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, chủ sở hữu, các thành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng, trách nhiệm hữu hạn.

theo Bizlive