Sách Trắng Trung Quốc: Tây Tạng hiện đang ở thời kỳ hoàng kim

Theo Tân hoa xã, ngày 6/9, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về Tây Tạng trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khu tự trị dân tộc thiểu số này.

Với tiêu đề “Thực hiện thành công công cuộc tự trị của dân tộc thiểu số ở Tây Tạng”, Sách Trắng nêu rõ kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách dân chủ vào năm 1959 và việc trao quyền tự trị cho dân tộc thiểu số ở khu vực này có hiệu lực vào năm 1965, Tây Tạng đã thiết lập hệ thống xã hội chủ nghĩa mới, giành được những thành tựu lịch sử và có những bước tiến lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Sách Trắng, Tây Tạng đã đi theo lộ trình thống nhất tất cả các nhóm sắc tộc thiểu số của Trung Quốc và cố gắng để phát triển một cách bình đẳng, thịnh vượng và tiến bộ.

Sách Trắng khẳng định: “Tây Tạng hiện đang ở thời kỳ hoàng kim”./.

 

theo VietnamPlus