Kiều Phong đại chiến thủ lĩnh "Tứ đại ác nhân"

Khánh Nam |

Trong lần đối đầu này, ác nhân Đoàn Diên Khánh đã chịu nhận thua tâm phục khẩu phục trước anh hùng Kiều Phong.