Phó Tổng Giám đốc SCIC làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex

Thanh Mai |

Phó Tổng Giám đốc SCIC làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex
Phó Tổng Giám đốc SCIC làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex

Ông Hoàng Nguyên Học ngoài là thành viên HĐQT của Vinaconex còn đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) và cũng là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) từ tháng 11/2006.

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã chứng khoán VCG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Theo đó:

Vinaconex thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Nguyễn Thành Phương và giải quyết chế độ hưu trí cho ông Phương theo đúng luật định kể từ ngày 1/7/2015.

Ông Phương đã giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ tháng 12/2011, trước đó, ông có hơn 3 năm ở cương vị Tổng Giám đốc công ty.

Vinaconex cũng thông qua việc bầu ông Hoàng Nguyên Học hiện là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thành Phương từ ngày 1/7/2015.

Hiện tại, ông Học ngoài là thành viên HĐQT của Vinaconex còn đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) và cũng là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) từ tháng 11/2006.

Trước đó, ông Hoàng Nguyên Học từng là Phó Cục trưởng Bộ Tài chính và từ tháng 7/2003 đến tháng 10/2006 ông là Cục trưởng Bộ Tài Chính.

SCIC hiện đang nắm giữ hơn 255 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 57,79% vốn điều lệ của Vinaconex. Đồng thời, SCIC cũng đang nắm giữ 43,31% vốn điều lệ của Dược Hậu Giang.

Công ty cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh, phó Tổng Giám đốc VCG làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2015 kể từ ngày 1/7/2015.

Ông Quỳnh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VCG từ 8/2014, và hiện đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng số 2 (VC2) và cũng là Thành viên HĐQT của Vinaconex 25 (VCC).

Cơ cấu HĐQT của Vinaconex gồm 9 thành viên, và 6 thành viên thuộc Ban Giám đốc.

theo Infonet