Hôm nay áp giá trần 25 mặt hàng sữa

Bắt đầu từ hôm nay (1/6), sẽ áp giá trần của 25 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trong khâu bán buôn theo quyết định của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở mức giá tối đa này, tổ chức, cá nhân sẽ định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. Từ đó, so sánh, xác định giá cho sản phẩm rồi gửi cho cơ quan có thẩm quyền quản lý giá trực thuộc Bộ Tài chính.

Còn giá bán lẻ tối đa sẽ được xác định bằng giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cộng với các chi phí khác nhưng không quá 15% giá bán buôn. Theo tính toán, trần giá sữa lần này sẽ thấp hơn giá bán buôn khoảng 10-15%, khiến giá sữa bán lẻ cũng sẽ giảm.

 

theo VTV