Phú Quí

"Tao cho mày đi làm nghệ sĩ mà vài ngày, mày đánh lộn, vài ngày người ta đổ máu"

"Tao cho mày đi làm nghệ sĩ mà vài ngày, mày đánh lộn, vài ngày người ta đổ máu"

Giải trí 2021-12-13T07:21:56

"Ngày xưa tôi ít nói, cộc tính lắm. Ai nói chuyện xóc óc là tôi đánh ngay chứ không nói nhiều. Chị tôi mắng: mày đi làm nghệ sĩ hay làm du côn", ca sĩ Phú Quí kể.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại