Phòng dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Mỗi gia đình ở Đà Nẵng trong 3 ngày chỉ được đi chợ 1 lần để phòng dịch Covid-19

Mỗi gia đình ở Đà Nẵng trong 3 ngày chỉ được đi chợ 1 lần để phòng dịch Covid-19

Thời sự - Xã hội 2020-08-11T13:43:00

Mỗi hộ gia đình 3 ngày thì đi chợ 1 lần và sẽ được phát 5 thẻ đi chợ cho 15 ngày. Mỗi thẻ chỉ được sử dụng 1 lần.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại