Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới

PV |
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới

Vì là bộ phim không lời bình nên chính những câu nói của các nhân vật trong phim tài liệu "Ranh giới" đã để lại rất nhiều ấn tượng khó quên đối với khán giả.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim VTV Đặc biệt "Ranh giới" với 50 phút không lời bình, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho biết anh phải tính toán đặt mic ghi âm ở một số nơi để ghi lại những lời nói và âm thanh chân thực nhất.

Vị đạo diễn cho biết anh cùng quay phim Viết Phong đã âm thầm quan sát, đồng hành với đội ngũ y bác sĩ, chứng kiến cuộc chiến khủng khiếp của các bệnh nhân với COVID-19 đang diễn ra ở đây trong khoảng nửa tháng.

Chính những câu nói của các bác sĩ với nhau, của các bác sĩ với bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân đã thể hiện được sự thật nghiệt ngã đang diễn ra trong khu điều trị K1. Nhiều câu nói của các nhân vật trong phim đã khiến khán giả lặng đi, vì quá đau đớn và xót xa. Những lời nói ấy vẫn còn ám ảnh cho đến khi bộ phim kết thúc ở những giây phút cuối cùng.

Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 1.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 2.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 3.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 4.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 5.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 6.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 7.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 8.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 9.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 10.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 11.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 12.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 13.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 14.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 15.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 16.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 17.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 18.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 19.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 20.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 21.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 22.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 23.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 24.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 25.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 26.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 27.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 28.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 29.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 30.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 31.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 32.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 33.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 34.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 35.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 36.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 37.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 38.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 39.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 40.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 41.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 42.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 43.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 44.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 45.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 46.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 47.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 48.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 49.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 50.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 51.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 52.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 53.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 54.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 55.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 56.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 57.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 58.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 59.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 60.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 61.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 62.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 63.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 64.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 65.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 66.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 67.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 68.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 69.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 70.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 71.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 72.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 73.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 74.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 75.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 76.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 77.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 78.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 79.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 80.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 81.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 82.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 83.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 84.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 85.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 86.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 87.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 88.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 89.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 90.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 91.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 92.

theo VTV

Đọc tin nhanh báo Dân trí tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên