Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới

PV |

Vì là bộ phim không lời bình nên chính những câu nói của các nhân vật trong phim tài liệu "Ranh giới" đã để lại rất nhiều ấn tượng khó quên đối với khán giả.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim VTV Đặc biệt "Ranh giới" với 50 phút không lời bình, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho biết anh phải tính toán đặt mic ghi âm ở một số nơi để ghi lại những lời nói và âm thanh chân thực nhất.

Vị đạo diễn cho biết anh cùng quay phim Viết Phong đã âm thầm quan sát, đồng hành với đội ngũ y bác sĩ, chứng kiến cuộc chiến khủng khiếp của các bệnh nhân với COVID-19 đang diễn ra ở đây trong khoảng nửa tháng.

Chính những câu nói của các bác sĩ với nhau, của các bác sĩ với bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân đã thể hiện được sự thật nghiệt ngã đang diễn ra trong khu điều trị K1. Nhiều câu nói của các nhân vật trong phim đã khiến khán giả lặng đi, vì quá đau đớn và xót xa. Những lời nói ấy vẫn còn ám ảnh cho đến khi bộ phim kết thúc ở những giây phút cuối cùng.

Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 1.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 2.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 3.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 4.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 5.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 6.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 7.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 8.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 9.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 10.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 11.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 12.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 13.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 14.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 15.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 16.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 17.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 18.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 19.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 20.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 21.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 22.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 23.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 24.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 25.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 26.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 27.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 28.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 29.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 30.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 31.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 32.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 33.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 34.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 35.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 36.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 37.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 38.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 39.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 40.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 41.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 42.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 43.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 44.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 45.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 46.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 47.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 48.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 49.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 50.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 51.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 52.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 53.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 54.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 55.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 56.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 57.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 58.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 59.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 60.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 61.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 62.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 63.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 64.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 65.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 66.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 67.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 68.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 69.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 70.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 71.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 72.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 73.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 74.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 75.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 76.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 77.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 78.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 79.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 80.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 81.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 82.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 83.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 84.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 85.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 86.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 87.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 88.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 89.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 90.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 91.
Những câu nói đau xé lòng trong VTV Đặc biệt: Ranh giới - Ảnh 92.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại