Nhân sự trong “nhóm quyền lực” công ty nhà Cường Đôla từ nhiệm

Pha Lê |

Phía HĐQT Quốc Cường Gia Lai hiện còn 4 thành viên. Bà Nguyễn Thị Như Loan là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla), ông Lại Thế Hà và ông Hồ Viết Mạnh là Thành viên HĐQT.

Ngày 12/4 vừa qua, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) đã có báo cáo lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

HĐQT công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 của bà Đặng Phạm Minh Loan. Đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/4/2016.

Theo điều lệ quy định của công ty thì Thành viên HĐQT sẽ không còn tư các thành viên. Quốc Cường Gia Lai cho biết sẽ tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế sớm nhất theo luật định.

Như vậy, phía HĐQT Quốc Cường Gia Lai hiện còn 4 thành viên. Bà Nguyễn Thị Như Loan là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Quốc Cường, ông Lại Thế Hà và ông Hồ Viết Mạnh là Thành viên HĐQT.

Cũng trong ngày này, bà Nguyễn Thị Diệu Phương cũng đã có gửi đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát lên công ty.

Theo quy định của pháp luật, việc từ nhiệm của bà Phương không cần sự chấp thuận của HĐQT cũng như Ban điều hành mà có hiệu lực theo đơn từ nhiệm.

Phía Ban kiểm soát hiện có bà Đặng Thị Bích Thủy là trưởng ban, ông Đào Quang Diệu là thành viên Ban kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại