Người lao động có được truy lĩnh BHTN khi đã rút BHXH một lần không?

Anh Ngọc |

Truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là việc hưởng quyền lợi về BHTN đáng lẽ đã được nhận trước đó nhưng vì một số lý do mà người lao động chưa nhận hoặc chưa nhận đủ. Vậy với trường hợp người lao động đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có được truy lĩnh BHTN nữa không?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hiện không có quy định về trường hợp truy lĩnh BHTN nên người lao động muốn hưởng quyền lợi từ chế độ BHTN do trước đó không kịp hưởng thì cần phải đảm bảo các điều kiện như các trường hợp hưởng BHTN thông thường.

Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định các điều kiện để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Đã chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, phải đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm, trừ các trường hợp không tìm được việc làm do thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, ra nước ngoài định cư, chết,…

Có được truy lĩnh BHTN khi đã rút BHXH một lần không?

BHXH và BHTN là 2 chế độ khác nhau, được quy định bởi các văn bản khác nhau là Luật BHXH và Luật Việc làm. Do đó, việc người lao động đã hưởng BHXH một lần sẽ không quyết định việc người lao động có được truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp hay không.

Người lao động muốn hưởng quyền lợi BHTN đối với thời gian đóng trước đó thì vẫn phải đáp ứng các điều kiện đã nêu tại Mục 1.

Do đó, người lao động đã hưởng BHXH một lần vẫn có thể truy lĩnh BHTN nếu thỏa mãn đủ 4 điều kiện dưới đây:

- Đã chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

- Trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, phải đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Vì vậy, để có thể hưởng nốt quá trình đóng BHTN sau khi rút BHXH 1 lần, người lao động phải đi làm và đóng bảo hiểm trở lại.

Sau này, khi người lao động nghỉ việc, quyền lợi về BHTN sẽ được tính trên tổng thời gian đóng bảo hiểm mà chưa hưởng, tức bao gồm cả quãng thời gian đóng BHTN trước khi rút BHXH 1 lần.

Tuy nhiên, thủ tục truy lĩnh BHTN sau khi rút BHXH 1 lần sẽ phức tạp hơn so với các trường hợp hưởng bảo hiểm thông thường do cơ quan BHXH sẽ tiến hành thu hồi sổ BHXH khi người lao động tiến hành rút BHXH một lần.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi về BHTN, sau khi lãnh tiền bảo hiểm một lần, người lao động nên yêu cầu cơ quan BHXH cấp lại tờ rời bảo lưu quá trình tham gia BHTN để sau này gộp với quá trình đóng bảo hiểm sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại