ngược đãi chồng

Đối xử ngược đãi với chồng có được hưởng thừa kế?

Đối xử ngược đãi với chồng có được hưởng thừa kế?

2014-08-15T09:00:00

Trường hợp bố bạn biết rõ mẹ kế bạn đối xử không tốt với mình nhưng vẫn để lại di chúc và cho bà được hưởng thừa kế phần di sản của mình.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại