Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 1.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 2.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 3.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 4.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 5.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 6.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 7.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 8.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 9.
Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 10.
Hải Võ
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ20/01/2018