mặt cầu Long Biên bị rách

Mặt cầu Long Biên rách, thủng, Bộ Giao thông 'nợ' kinh phí duy tu, sửa chữa

Mặt cầu Long Biên rách, thủng, Bộ Giao thông 'nợ' kinh phí duy tu, sửa chữa

Thời sự - Xã hội 2021-04-09T14:05:00

Là cầu đường sắt huyết mạch và có ý nghĩa lịch sử nhưng một điều ít ai có thể nghĩ rằng, 4 tháng đầu năm cầu Long Biên chưa được giải ngân kinh phí duy tu, bảo dưỡng. Thậm chí, nguồn kinh phí bảo trì trong các năm qua chỉ được Bộ GTVT duyệt khoảng 36%.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại