Lý do nào khiến lợi nhuận của Vietcombank tăng vọt?

Pha lê |

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2016 đã được soát xét của Vietcombank tăng 970 tỷ đồng (39,4%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015, đạt 3.429 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank - VCB) vừa có báo cáo giải trình nguyên nhân thay đổi lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Theo Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2016, lợi nhuận sau thuế của VCB là 3.368 tỷ đồng, tăng 923 tỷ đồng (41,8%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Nguyên nhân là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1.925 tỷ đồng tăng 409 tỷ đồng (tăng 27%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015 là 1.516 tỷ đồng và đóng góp 13,5% vào mức tăng 37,9% lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập từ các hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm mang về 941 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng (50%) so với cùng kyg 6 tháng đầu năm 2015 là 626 tỷ đồng và đóng góp 10,3% vào mức tăng 37,9% lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm là 2.999 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

Đối với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2016 đã được soát xét của VCB tăng 970 tỷ đồng (39,4%) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015, đạt 3.429 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng gần 36% lên mức 4.280 tỷ đồng.

Có được thành quả này là do thu nhập từ hoạt động dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 tăng 321 tỷ đồng (19%), thu nhập từ các hạt động khác cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và chi phí dự phòng rủi ro tính dụng trong 6 tháng đầu năm đã giảm 10%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại