Lệ phí cấp mới và cấp đổi biển số xe định danh là bao nhiêu?

Đình Sơn |

Khi làm thủ tục cấp biển số xe mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh thì cá nhân phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 229 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được Bộ Công an ban hành ngày 01/07/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023 thì: Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (gọi chung là "biển số định danh").

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Theo đó, biển số định danh sẽ được cấp cho chủ xe có tên trên hệ thống đăng ký xe.

Lệ phí cấp mới và cấp đổi biển số xe định danh là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: KT

Theo đó, khi làm thủ tục cấp biển số xe mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh thì cá nhân phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC, cụ thể:

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Lệ phí cấp mới và cấp đổi biển số xe định danh là bao nhiêu? - Ảnh 2.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông


Trong đó:

- Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội và TP.HCM;

- Khu vực II gồm: Các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và TP.HCM), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;

- Khu vực III gồm: cCác khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Căn cứ Biểu mức này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và TP.HCM ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi thường trú.

Trường hợp xe đã được đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì có phải cấp lại biển số xe mới không?

Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định biển số xe định danh như sau:

Xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi thì xác định đó là biển số xe định danh của chủ xe; Xe đã đăng ký biển 05 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định;

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số;

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, nếu đã đăng ký xe trước ngày 15/8/2023, thì biển số xe đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe, không phải cấp biển số xe mới. Đối với biển 3 hoặc 4 số thì vẫn tham gia giao thông bình thường trừ khi chủ xe có nhu cầu đổi sang biển số định danh hoặc khi thực hiện các thủ tục cấp đổi, cấp lại hoặc sang tên xe theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại