hoàng đế Lý Thế Dân

Trước khi chết, Lý Thế Dân hỏi “Sau khi ta chết, nàng sẽ làm thế nào?”, Võ Tắc Thiên chỉ nói 8 chữ: Không ngờ qua mặt hoàng đế

Trước khi chết, Lý Thế Dân hỏi “Sau khi ta chết, nàng sẽ làm thế nào?”, Võ Tắc Thiên chỉ nói 8 chữ: Không ngờ qua mặt hoàng đế

Tri thức mới 2023-04-30T08:32:00

Võ Tắc Thiên chỉ nói 8 chữ không ngờ qua mặt được hoàng đế Lý Thế Dân, đồng thời cho bản thân một con đường sống. Đó là gì?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại