Hà Nội sẵn sàng cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

TRÂM ANH |

Ban Chỉ đạo các cấp thuộc TP Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021) để thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND TP ban hành Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 và Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội năm 2021.

Đồng thời ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 24/2/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ vào phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-BCĐTP ngày 29/01/2021 về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã đã thành lập 30 Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra cấp huyện với số lượng 780 người tham gia; 579 Ban Chỉ đạo cấp xã với 4.795 người.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc cho Tổng điều tra theo phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, hiện nay, giai đoạn 1 của Tổng điều tra đang thực hiện theo kế hoạch. Trong đó, thu thập thông tin khối doanh nghiệp và kiểm tra hoàn thiện thông tin khối sự nghiệp, hiệp hội. Đồng thời, Ban Chỉ đạo các cấp cũng khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021) để thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Cụ thể:

Đã rà soát và lập danh sách bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP với số lượng gần 368.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 5.500 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tuyển chọn trên 3.500 điều tra viên, giám sát viên và tổ chức 83 lớp tập huấn nghiệp vụ các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hình thức như đài, báo, băng rôn, khẩu hiệu, thư gửi các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào đúng thời gian rà soát, lập bảng kê, nhưng đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 đã hoàn tất. Toàn TP đã sẵn sàng cho ngày ra quân thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và TP Hà Nội.

Do vậy, Ban Chỉ đạo TP quyết tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện cũng như mong muốn các cơ sơ sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhiệt tình hưởng ứng và tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội theo đúng kế hoạch đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại