Evusheld

Vì sao Việt Nam vẫn cho dùng thuốc Evusheld dự phòng COVID-19?

Vì sao Việt Nam vẫn cho dùng thuốc Evusheld dự phòng COVID-19?

Sống khỏe 2023-02-04T15:40:03

Sau khi họp, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế đề xuất tiếp tục cho lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại