EVN lỗ hơn 1.300 tỉ đồng trong sản xuất kinh doanh điện năm 2020

Minh Chiến |

Theo Bộ Công Thương, năm 2020, nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao nhưng sản lượng điện với tỉ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp - dịch vụ cũng có sản lượng giảm sâu.

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ).

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN là 396.199,38 tỉ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

EVN lỗ hơn 1.300 tỉ đồng trong sản xuất kinh doanh điện năm 2020  - Ảnh 1.

Năm 2020, EVN lỗ hơn 1,3 ngàn tỉ đồng trong sản xuất, kinh doanh điện

Sản lượng điện năng giao nhận năm 2020 là 231,54 tỉ kWh và sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỉ kWh. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đ/kWh, giảm 1,22% so với năm 2019.

Về doanh thu bán điện thương phẩm của EVN và kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2020, Bộ Công Thương cho biết sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỉ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019.

Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2020 là 394.892,09 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,20 đồng/kWh, giảm 1,68% so với năm 2019.

"Việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã thay đổi cơ cấu tỉ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỉ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp – dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó EVN thực hiện 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỉ đồng"- Bộ Công Thương nêu rõ.

Như vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỉ đồng.

Đối với các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 của EVN là 6.049,53 tỉ đồng, bao gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng; thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Điện lực; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ EVN và các Tổng công ty Điện lực.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện nêu trên năm 2020 của EVN lãi 4.742,24 tỉ đồng.

Bộ Công Thương cho biết thêm, các khoản chênh lệch tỉ giá chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 là trên 7.582,74 tỉ đồng. Các khoản chênh lệch tỉ giá đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 là 5.030,3 tỉ đồng.

Tổng sản lượng điện truyền tải năm 2020 là 203,85 tỉ kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện năm 2020 là 16.855,56 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,69 đồng/kWh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại