DKZ 82

Chiến trường K: Lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia kiêng cữ những điều gì nhất

Chiến trường K: Lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia kiêng cữ những điều gì nhất

Quân Sự 2019-06-06T11:46:00

Tiến "xòe" bảo: Bọn này gặp rùa, ú ớ đụng địch cho coi. Khoảng 10 phút sau, bỗng nghe thấy "uỳnh" như tiếng mìn nổ xa xa. Rồi một lát nữa, nghe thấy tiếng huỳnh huỵch bên ngoài,

Quân đội Việt Nam đang sử dụng những loại súng không giật nào?

Quân đội Việt Nam đang sử dụng những loại súng không giật nào?

Quân Sự 2014-11-15T13:30:00

Súng không giật là hỏa khí mang vác của bộ binh, có nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp, lô cốt hay các hỏa điểm của kẻ địch.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại