Di tích tiền sử

Nhận thức mới về người tiền sử trong hang động Đắk Nông

Nhận thức mới về người tiền sử trong hang động Đắk Nông

Tri thức mới 2022-12-01T11:36:00

Lần đầu tiên giới khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á biết đến một loại hình di tích khảo cổ hang động núi lửa, giúp nhận thức mới về sự thích ứng của người tiền sử với môi trường hoạt động núi lửa trên đất Tây Nguyên.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại