Đấu giá số điện thoại đẹp: Giá khởi điểm được xác định như thế nào?

Luân Dũng |

Giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá.

Tiếp tục Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 4, chiều 28/8, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Đấu giá số điện thoại đẹp: Giá khởi điểm được xác định như thế nào? - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh với 3 dịch vụ mới

Tiếp thu ý kiến xác đáng của ĐBQH, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng “quản lý nhẹ” (light-touch regulation) đối với 3 loại dịch vụ, cụ thể gồm:

Không hạn chế tỷ lệ vốn góp nước ngoài đối với hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet tại Việt Nam.

Quy định rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp 3 dịch vụ này tập trung vào các vấn đề về bảo đảm chất lượng dịch vụ; quyền của người sử dụng, an toàn, an ninh; giảm bớt một số nghĩa vụ so với các dịch vụ viễn thông truyền thống.

Quy định 3 dịch vụ này áp dụng hình thức đăng ký, thông báo.

Đối với việc quản lý hoạt động cung cấp 3 dịch vụ mới qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, hiện Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ.

Hoàn thiện quy định về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

Về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Thường trực uỷ ban nhận thấy, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị không quy định về quỹ trong dự thảo luật vì hiện nay đã phủ sóng tất cả vùng sâu, vùng xa; hoạt động chưa phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước; hoạt động chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc, bất cập.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ quy định về quỹ trong dự thảo luật nhưng cần hoàn thiện quy định về quỹ cho phù hợp và hoạt động hiệu quả hơn. Dự thảo luật đang được thể hiện theo loại ý kiến này.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất với ý kiến thứ hai. Đồng thời tiếp thu ý kiến ĐBQH, các quy định về quỹ tại Chương III đã được sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp để quỹ có thể hoạt động hiệu quả hơn theo hướng:

Luật hóa một số quy định đã thực hiện ổn định.

Bổ sung quy định về hình thức hỗ trợ; phương thức hỗ trợ bao gồm đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Giao Chính phủ quy định một số nội dung cụ thể về hoạt động của quỹ.

Chỉnh lý quy định về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc phối hợp đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ tại địa phương.

Quy định cụ thể việc đấu giá kho số viễn thông

Đề cập về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy nêu rõ, để khắc phục các vướng mắc này, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng:

Quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông cấp qua hình thức đấu giá.

Quy định cách thức xác định giá khởi điểm cho từng loại tài nguyên trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước và mức tiêu dùng của người dân.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá tính cho một ngày (điểm c khoản 4 Điều 50);

Cùng với đó, dự thảo cũng quy định trình tự, thủ tục đấu giá thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại