Đang học đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự?

CHÂU THƯ |

Người đang học đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không, và nếu được miễn hoặc hoãn thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc thì sẽ thuộc trường hợp nào?

Miễn gọi nhập ngũ với trường hợp nào?

Khoản 2, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Đồng thời điều 30 và điểm g, khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Đang học đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 1.

Thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Xuân Tiến)

Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo căn cứ trên thì trường hợp đang học đại học không nằm trong diện được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng nằm trong diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đến hết 27 tuổi.

Khi thực hiện xong việc học tập tại cơ sở đào mà có giấy gọi nhập ngũ thì vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường như những công dân khác.

Thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ:

Hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân xã, bao gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Trong đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự phải có đầy đủ các thông tin:

+ Người nhận đơn là cơ quan chức năng có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Các thông tin cá nhân cần thiết.

+ Lý do xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, có nghĩa là ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

+ Thời gian tạm hoãn.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Với trường hợp đang học đại học là giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đang theo học và chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân bản công chứng, chứng thực.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Với trường hợp đang học đại học là giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đang theo học và chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân bản công chứng, chứng thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại