Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045

Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 2021-02-01T16:25:00

Với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy USD của người "chạy tội"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy USD của người "chạy tội"

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 2021-02-01T14:44:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định, phòng, chống tham nhũng phải “không trừ một ai, không vùng cấm và không ngừng nghỉ”. Theo đó, gần thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các vụ việc tham nhũng liên quan đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các thành phố lớn vẫn được đưa ra xét xử.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa XIII

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 2021-01-27T09:38:00

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại