Công ty mẹ Vietnam Airlines dự kiến lỗ hơn 9.300 tỷ đồng năm 2022

Hà My |

Mặc dù công ty mẹ Vietnam Airlines dự kiến lỗ lớn, nhưng Vietnam Airlines đặt mục tiêu sẽ không lỗ hợp nhất, thông qua tái cơ cấu danh mục đầu tư (trong đó tập trung hoàn thành việc tái cơ cấu Pacific Airlines), tái cơ cấu đội bay, tái cấu trúc quản trị kinh doanh.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vienam Airlines) ngày 28/6 tới đây sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo tài liệu đại hội vừa được công bố, Vietnam Airlines đặt ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính gồm:

- Vận chuyển 17 triệu khách;

- Vận chuyển 271,2 nghìn tấn hàng hóa;

- Doanh thu công ty mẹ 45.252 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty mẹ: -9.335 tỷ đồng;

- Tổng kinh phí đầu tư 376 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines sẽ sửa đổi điều lệ, bổ sung 1 điều khoản về chuyển nhượng vốn ra ngoài Vietnam Airlines. Đây có thể là động thái để Vietnam Airlines bán các tài sản của công ty nhằm thoát lỗ, bởi trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Vietnam Airlines cho biết mục tiêu năm nay sẽ không tiếp tục bị lỗ hợp nhất và không còn âm vốn chủ sở hữu.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025. Các giải pháp bổ sung lợi nhuận và nguồn vốn chủ sở hữu Vietnam Airlines đã xây dựng trong Đề án bao gồm 3 nhóm giải pháp lớn:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện hoạt động kinh doanh, giảm tối đa mức lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi hoàn toàn (2022-2023) và tiến tới có lãi trong các năm sau.

Thứ hai, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền. Theo đó Vietnam Airlines sẽ triển khai bán hoặc bán và thuê lại các tàu bay cũ; thoái vốn, chuyển nhượng vốn đối với một số danh mục đầu tư tài chính. Giải pháp này sẽ được thực hiện chủ yếu từ 2022-2024.

Thứ ba, phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu: dự kiến thực hiện năm 2023-2024.

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm nay là tái cơ cấu danh mục đầu tư (trong đó tập trung hoàn thành việc tái cơ cấu Pacific Airlines), tái cơ cấu đội bay, tái cấu trúc quản trị kinh doanh.

 Công ty mẹ Vietnam Airlines dự kiến lỗ hơn 9.300 tỷ đồng năm 2022  - Ảnh 1.

Cũng theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông, Vietnam Airlines dự kiến bầu bổ sung ông Hiroyuki Kometani vào Hội đồng quản trị, thay thế ông Tomoji Ishii từ nhiệm cuối tháng 3/2022.

Ông Hiroyuki Kometani sinh năm 1965, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc chiến lược tập đoàn và sáng tạo tương lai, ANA Holdings.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại