Chuyên gia chỉ hướng, ngày xuất hành, mở hàng mang tài lộc đến dịp Tết Canh Tý 2020

Hoàng Đan |

Dưới đây là các ngày xuất hành, ngày mở hàng tốt được chuyên gia gợi ý cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo chuyên gia nghiên cứu tâm linh Nguyễn Vĩnh Kiên, người Việt từ xưa vẫn có quan niệm, ngày đầu tiên trong năm mới khi gia chủ bước ra đường sẽ rất chú trọng đến giờ tốt, hướng tốt.

Người xưa có câu “đầu xuôi đuôi lọt” để thể hiện quan niệm của cha ông ta rằng, đầu năm có suôn sẻ thì cả năm mới may mắn.

Đối với năm 2020, theo ông Kiên, ngày mùng 1 Tết là ngày Hoàng đạo nên tất cả các tuổi đều có thể xuất hành và hướng xuất hành nên đi theo hướng đến các ngôi chùa, đình, đền. Ngoài ra, hướng Hỷ thần được ưu tiên trong ngày mùng 1 Tết năm 2020 là hướng Nam.

Còn chuyên gia phong thủy Hoàng Triệu Hải (Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương) cho hay, ngày xuất hành là ngày đi xa để làm việc hay thực hiện việc quan trong chứ không phải là đêm 30 Tết hay sáng mùng 1 Tết.

Tuy nhiên theo phong tục của người Việt từ xưa đến nay thì ngày mùng 1 Tết là ngày xuất hành để chúc Tết và tới chùa cầu an, nên sẽ có khung giờ tốt .

Cụ thể theo ông Hải, ngày mùng 1 Tết năm nay là ngày Hoàng Đạo nên chúng ta có thể ra khỏi nhà để đi xông đất hoặc lễ chùa từ khung giờ 23-1h; 7h-9h; 11-13h; 15-17h.

Đối với ngày tốt để khai trương, mở hàng, theo ông Hải là các ngày:

Mùng 6 tháng Giêng: 5h-7h; 17-19h

Mùng 9 tháng Giêng: 7h-9h; 11-13h.

Hướng xuất hành tốt là hướng Tây Bắc

Ngoài ra, chuyên gia Hoàng Triệu Hải còn cung cấp các ngày tốt trong toàn bộ 12 tháng của năm 2020

Ông Hải nêu rõ, những ngày tốt này dùng để động thổ, khai trương, xuất hành, cưới hỏi và những việc quan trọng.

Tuy nhiên danh mục dưới đây là những ngày dùng chung trong mọi việc nên có những ngày không nằm trong danh mục dưới đây vẫn có những ngày tốt khác dụng cho những công việc cụ thể.

1. Tháng Giêng:

Mùng 1* tháng Giêng: giờ tốt 23-01h;7-9h; 11-13h; 15-17h.

Ngày 6* tháng Giêng: giờ tốt 15-17h; 17-19h.

Ngày 9* tháng Giêng: giờ tốt 7-9h, 15-17h;

Ngày 19 tháng Giêng: giờ tốt 7-9h, 11-13h; 19-21h

2. Tháng Hai :

Mùng 1 tháng Hai: giờ tốt: 13-15h ;19-21h

Mùng 2 tháng Hai: giờ tốt : 11-13h; 17-19h;

Mùng 9 tháng Hai: giờ tốt 15-17h; 17-19h; 21h-23h

Ngày 12 tháng Hai: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 15-17h.

Ngày 15 tháng Hai: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 15-17h.

Ngày 16 tháng Hai: giờ tốt. 7-9h; 15-17h

Ngày 21 tháng Hai: giờ tốt 5-7h; 15-17h; 17-19h; 21h-23h

Ngày 24 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 15-17h

Ngày 26 tháng Hai: giờ tốt 11-13h; 17-19h;21h-23h

Ngày 28 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 19-21h

3. Tháng Ba :

Mùng 4 tháng Ba: giờ tốt; 5-7h ;17-19h; 21-23h

Ngày 8 tháng Ba: giờ tốt; 13-15h

Ngày 10 tháng Ba: giờ tốt; 5-7h ;9-11h; 17-19h

Ngày 16 tháng Ba: giờ tốt: 5-7h; 9-11h; 13-15h

Ngày 25 tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 17-19h

Ngày 28 tháng Ba: giờ tốt: 5-7h; 13-15h;17-19h

4. Tháng Tư:

Mùng 10 tháng Tư : giờ tốt; 15-17h;19-21h

Ngày 11 tháng Tư : giờ tốt: 5-7h; 17-19h

Ngày 24 tháng Tư : giờ tốt 3-5h;17-19h.

Ngày 30 tháng Tư :15-17h; 19-21h

5. Tháng Tư (Nhuận):

Mùng 6 tháng Tư : giờ tốt; 7-9h; 15-17h

Ngày 12 tháng Tư : giờ tốt: 9-11h; 15-17h;19-21h

Ngày 15 tháng Tư : giờ tốt 5-7h;13-15h.

Ngày 19 tháng Tư :15-17h; 17-19h

Ngày 24 tháng Tư : giờ tốt 3-5h;17-19h;19-21h

Ngày 25 tháng Tư :giờ tốt : 9-11h; 15-17h; 21-23h

6. Tháng Năm :

Mùng 1 tháng Năm : giờ tốt; 7-9h;15-17h; 19-21h

Mùng 4 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 9-11h.

Ngày 8 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 15-17h.

Ngày 17 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 15-17h; 19-21h

Ngày 20 tháng Năm : giờ tốt 9-11h; 13-15h.

Ngày 29 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 13-15h.

7. Tháng Sáu:

Mùng 2 tháng Sáu: giờ tốt; 9-11h; 15-17h;19-21h.

Mùng 8 tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 15-17h; 19-21h.

Ngày 11 tháng Sáu : giờ tốt 9-11h; 13-15h;17-19h.

Ngày 15 tháng Sáu: giờ tốt 17-19h

Ngày 17 tháng Sáu: giờ tốt 13-15h; 17-19h; 19-21h.

Ngày 24 tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 15-17h; 19-21h.

8. Tháng Bảy :

Mùng 10 tháng Bảy : giờ tốt 13-15h; 19-21h.

Ngày 11 tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h ;15-17h.

Ngày 17 tháng Bảy: giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h.

Ngày 19 tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h; 15-17h.

Ngày 24 tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h; 21-23h

Ngày 26 tháng Bảy: giờ tốt 7-9h;9-11h; 13-15h; 17-19h.

9. Tháng Tám :

Mùng 1 tháng Tám : giờ tốt 5-7h; 11-13h; 19-21h.

Ngày 9 tháng Tám: giờ tốt 5-7h; 13-15h.

Ngày 12 tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 11-13h; 19-21h.

Ngày 19 tháng Tám: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 19-21

Ngày 25 tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 17-19h.

Ngày 28 tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 19-21h

10. Tháng Chín :

Mùng 1 tháng Chín : giờ tốt 7-9h.

Mùng 4 tháng Chín : giờ tốt 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h.

Mùng 10 tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h.

Ngày 16 tháng Chín: giờ tốt 11-13h; 17-19h.

Ngày 19 tháng Chín: giờ tốt 7-9h; 17-19h; 19-21h

Ngày 29 tháng Chín: giờ tốt 3-5h;7-9h;19-21h.

11. Tháng Mười :

Mùng 4 tháng Mười : giờ tốt 3-5h; 13-15h; 15-17h; 19-21h.

Mùng 9 tháng Mười : giờ tốt 5-7; 9-11h; 21-23h.

Mùng 15 tháng Mười: giờ tốt 9-11h: 13-15; 17-19h.

Ngày 16 tháng Mười : giờ tốt 15-17h.

Ngày 21 tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 17-19h; 21-23h.

Ngày 25 tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 9-11h.

Ngày 29 tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h; 21-23h.

12. Tháng Mười Một

Mùng 1 tháng Mười Một : giờ tốt 9-11h; 15-17h; 19-21h.

Mùng 10* tháng Mười Một : giờ tốt 5-7h; 9-11h.

Mùng 17 tháng Mười Một : giờ tốt 7-9h; 11-13h; 19-21h.

Ngày 26 tháng Mười Một: giờ tốt 5-7h;9-11h; 21-23h.

Ngày 29 tháng Một (11): giờ tốt 9-11h; 11-13h; 15-17h;19-21h.

13. Tháng Chạp (12):

Mùng 6 tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h.

Ngày 9 tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h: 17-19h.

Ngày 12 tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; 19-21h.

Ngày 15 tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h; 13-15h.

Ngày 21 tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 9-11h; 13-15h; 17-19h.

Ngày 26 tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h; 19-21h.

Ngày 28 tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; 19-21h.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại