Chuyển đổi vị trí công tác 39.978 cán bộ, công chức sau thanh tra

Luân Dũng |

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, qua kiểm tra tại 14.162 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, đã phát hiện 137 đơn vị vi phạm.

Chuyển đổi vị trí công tác 39.978 cán bộ, công chức sau thanh tra - Ảnh 1.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm. Ảnh: Đ.X

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

Về công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát định hướng, chỉ đạo, triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19. Chuyên đề này triển khai ngay từ đầu năm 2022 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả thanh tra. Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra tại Bộ Y tế, TPHCM và Hà Nội. Đã ban hành kết luận thanh tra.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về xăng dầu; đang nắm tình hình, chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ cũng triển khai 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Khánh Hòa…

Về kết quả, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.306 cuộc thanh tra hành chính và 157.974 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 53.512 tỉ đồng, 8.241 ha đất. Trong đó kiến nghị thu hồi 16.396 tỉ đồng và 147 ha đất.

Thanh tra Chính phủ cũng ban hành 13 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 1.643 tỉ đồng, 7,5 ha đất; kiến nghị thu hồi 716 tỉ đồng và 3,1ha đất. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 927 tỉ đồng và 4,4 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân; đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ việc. Kết quả đôn đốc, xử lý, các cơ quan chức năng đã thu hồi 1.089 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 60,3%), 10,2 ha đất.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, qua kiểm tra tại 14.162 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, đã phát hiện 137 đơn vị vi phạm; tiến hành 5.564 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 244 vụ việc vi phạm, 360 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 147,3 tỉ đồng; chuyển đổi vị trí công tác đối với 39.978 cán bộ, công chức, viên chức…

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, đã phát hiện 70 vụ việc, 60 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 33 vụ, 16 người, qua hoạt động thanh kiểm tra phát hiện 26 vụ, với 32 người.

Trong năm 2023, Thanh tra Chính phủ cho biết, sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh giám sát, xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản. Cơ quan thanh tra cũng tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại