[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Team Ảnh |

Chủ tịch Kim Jong Un đã rời Hà Nội, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 1.

Từ sáng sớm nay 2/3 - ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - các lực lượng chức năng đã triển khai đảm bảo an ninh quanh khu vực khách sạn Melia - nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu trú. Ảnh: Min Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 2.

Công tác phân luồng các tuyến phố và rào chắn an ninh được dựng lên nhằm phục vụ đoàn xe phái đoài Triều Tiên di chuyển. Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 3.

Người dân cầm cờ hoa đứng dọc hai bên đường vẫy chào phái đoàn Triều Tiên.

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 4.

Một phụ nữ trong tà áo dài truyền thống tươi cười cầm quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 5.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 6.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 7.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 8.

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên rời Melia hướng tới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 9.

Ông Kim Jong Un vẫy tay chào người dân trước khi rời Việt Nam trở về Triều Tiên. Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 10.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 11.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 12.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 13.

Chuyên xa chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua Cột Cờ Hà Nội - biểu tượng lịch sử của thủ đô. Ảnh: Phạm Huyền

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 14.

Ảnh: Phạm Huyền

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi qua Cột cờ Hà Nội

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 16.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 17.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 18.

Đoàn xe di chuyển qua đường Độc Lập. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 19.

Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 20.

Đoàn Triều Tiên tới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Nhân

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 21.

Đoàn đại biểu Triều Tiên viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 22.

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 23.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 24.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 25.

Đoàn Triều Tiên dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 26.

Sau đó đoàn di chuyển vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 27.

Chủ tịch Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên vào lăng viếng Bác. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 28.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 29.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 30.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 31.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 32.

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 33.

Trước đây, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã từng tới thăm Việt Nam hai lần và hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 34.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 35.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 36.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 37.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 38.

Bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim Jong Un luôn theo sát anh trai trong các sự kiện. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 39.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song Wol - một trong bốn phụ nữ trong phái đoàn Triều Tiên sang Việt Nam lần này - theo đoàn vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 40.

Các mật vụ Triều Tiên thắt chặt an ninh quanh phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 41.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 42.

Ảnh" Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 43.

Ảnh" Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 44.

Sau khi viếng lăng, đoàn Triều Tiên rời Hà Nội lên Lạng Sơn về nước. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 45.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 46.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 47.

Trong khi đó, tại Lạng Sơn, vào khoảng 10h05, siêu tàu bọc thép nổi tiếng của Triều Tiên đã tiến vào ga Đồng Đăng, sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên về nước. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 48.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 49.

Nhà ga Đồng Đăng được trang trí lịch sự trong lễ tiễn phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 50.

Công tác an ninh được siết chặt tại nhà ga Đồng Đăng. c

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 51.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 52.

Xe bọc thép chuyên dụng của cảnh sát cơ động được triển khai tới Đồng Đăng, đảm bảo an ninh. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 53.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 54.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 55.

Lực lượng an ninh chốt trên các nhà cao tầng, kiểm soát an ninh. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 56.

Những phụ nữ trong trang phục dân tộc đẹp mắt tươi cười chuẩn bị cho lễ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un ở Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Thắng

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 57.

Ảnh: Ngọc Thắng

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 58.

Khoảng hơn 11h , đội kiêu binh trong trang phục chỉnh tề tiến vào ga Đồng Đăng Ảnh: Hoàng Việt

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 59.

Theo sau đó là đội quân nhạc. Ảnh: Hoàng Việt

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 60.

Ảnh: Hoàng Việt

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 61.

Ảnh: Hoàng Việt

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 62.

Đông đảo người dân chờ đoàn xe tại Quốc lộ 1, cửa ngõ vào thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 63.

Đoàn xe của ông Kim Jong Un tiến gần tới Đồng Đăng. Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 64.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 65.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 66.

Ảnh: Hoàng Anh

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 67.

Ông Kim Jong Un liên tục chắp tay thể hiện sự cảm ơn Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 68.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 69.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 70.

Khoảng 12h30, Chủ tịch Kim Jong Un bước lên đoàn tàu bọc thép. Ông tươi cười vẫy tay chào Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 71.

Ông Kim Jong Un chắp tay cảm ơn, chào tạm biệt Việt Nam trở về Bình Nhưỡng sau một hành trình dài. Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 72.

Ảnh: Tuấn Mark

[Ảnh] Toàn cảnh hành trình từ Hà Nội đến Đồng Đăng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 73.

Đoàn tàu lăn bánh khởi hành về hướng Trung Quốc. Tương tự như chặng đường di chuyển từ Bình Nhưỡng đến Việt Nam, siêu tàu bọc thép của Triều Tiên sẽ đi qua Trung Quốc và trở về Triều Tiên với quãng đường khoảng 4.500km. Ảnh: Tuấn Mark

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0942.86.11.33
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên