Chủ nhà bán nhà đang thuê, có được ở tiếp?

Trung Hiếu |

Tôi vẫn còn hợp đồng thuê nhà thì chủ nhà bán căn nhà đó, chủ mới có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà không (tôi đã trả hết tiền cho chủ cũ).

Trả lời

Điều 127 Luật Nhà ở 2014 quy định trường hợp mua bán nhà ở đang cho thuê như sau: 

Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

Như vậy, chủ nhà có thể bán nhà sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với bạn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 133 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau: 

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác."

Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có quyền ở lại ngôi nhà đó cho đến hết thời hạn hợp đồng.

 Khi bạn đã thanh toán hết tiền nhà cho chủ cũ thì bạn không phải thanh toán tiền cho chủ nhà mới.

Bài viết được lấy tại địa chỉ: http://baotintuc.vn/hoi-dap/chu-nha-ban-nha-dang-thue-co-duoc-o-tiep-20170730230126691.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại