chieu-chuong-ban-gai

Gây họa lớn vì chiều chuộng bạn gái một cách thiếu suy nghĩ

Gây họa lớn vì chiều chuộng bạn gái một cách thiếu suy nghĩ

Đời sống 2016-08-05T12:37:00

Chiều chuộng bạn gái, thanh niên trẻ đã mặc nhiên coi đường phố là nơi học lái xe. Kết quả là cả hai đã phải lãnh hậu quả thích đáng và nhận được bài học nhớ đời.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại