Chế độ tiền lương với công chức, viên chức nhiều ngành thay đổi ra sao?

Luân Dũng |

Theo thông tư của các bộ: Nội vụ, TT&TT, NN&PTNT, chế độ tiền lương với công chức, viên chức nhiều ngành nghề sẽ thay đổi từ tháng 10 này.

Chế độ tiền lương với công chức, viên chức nhiều ngành thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Chế độ tiền lương công chức, viên chức nhiều ngành thay đổi từ tháng 10/2022. Ảnh minh hoạ

Từ 6/10, các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08 của Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Đối với ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38. Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Đối với viên chức ngành thông tin và truyền thông, từ ngày 10/10, Thông tư số 13 của Bộ TT&TT chính thức có hiệu lực, áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Qua đó, chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00. Với chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Thông tư số 07 của Bộ Nội vụ, quy định xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ có hiệu lực từ ngày 15/10. Trong đó, viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06. Với viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sĩ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67. Với viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại