Bofors 40 mm

Việt Nam chế tạo thành công đạn pháo Bofors 40 mm?

Việt Nam chế tạo thành công đạn pháo Bofors 40 mm?

Quân Sự 2015-10-14T13:30:00

Pháo hạm Bofors 40 mm và các tàu LST là minh chứng cho khả năng bảo quản vũ khí cực tốt của Quân đội Việt Nam.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại