Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân loại gói giảm thuế mùa dịch Covid-19 trị giá hơn 40.000 tỷ đồng?

Hà Trần |

Liên quan đến gói giải pháp về giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người kinh doanh gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã nghiên cứu 2 gói chính sách và ưu tiên lựa chọn gói có tổng số tiền thuế giảm khoảng 20.000 tỷ đồng. Theo đó, gói còn lại giảm trên 40.000 tỷ đồng (tính tổng các phương án) không được Bộ Tài chính chọn.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các bộ ngành Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người kinh doanh chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong đó có 3 chính sách giảm thuế, 1 chính sách miễn tiền lãi chậm nộp. Mỗi chính sách đơn vị soạn thảo đưa ra 2 phương án khác nhau, số tiền miễn giảm cũng khác nhau. Đặc biệt, tại mỗi chính sách, Bộ Tài chính ưu tiên lựa chọn 1 phương án, tổng số tiền miễn giảm theo lựa chọn này khoảng 20.000 tỷ đồng. Trong khi các phương án không được Bộ Tài chính chọn có tổng giá trị trên 42.300 tỷ đồng.

Các đề xuất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, sau đó sẽ hoàn thiện và báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân kinh doanh.

Chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021:

Phương án 1: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị có tổng doanh thu cả năm không quá 50 tỷ đồng. Dự kiến số tiền thuế được giảm khoảng 3.800 tỷ đồng/năm.

Phương án 2: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị có tổng doanh thu cả năm không quá 200 tỷ đồng, tổng số tiền thuế giảm khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, phương án 1 tuy có lợi cho thu ngân sách, nhưng đối tượng hưởng hẹp, nên Bộ ưu tiên chọn phương án 2 để nhiều doanh nghiệp được lợi.

Giảm thuế phát sinh trong nửa cuối năm với tất cả hộ và cá nhân kinh doanh:

Phương án 1: Giảm 30% thuế với tất cả hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi thành phần, lĩnh vực, dự kiến tổng tiền thuế giảm khoảng 2.640 tỷ đồng.

Phương án 2: Giảm 50% thuế kể trên, dự kiến tổng tiền thuế giảm khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách với hộ và cá nhân kinh doanh không lớn, nên chọn phương án 2 để hỗ trợ được nhiều đối tượng hơn.

Chính sách giảm 30% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày quy định có hiệu lực tới hết năm nay:

Phương án 1: Giảm thuế VAT với một số lĩnh vực chịu tác động lớn do dịch COVID-19, như: vận tải, du lịch, lưu trú, giải trí, thể thao... tổng số tiền thuế giảm khoảng 6.900 tỷ đồng.

Phương án 2: Giảm thuế VAT với tất cả ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tổng số tiền giảm khoảng 30.600 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, phương án 2 sẽ hỗ trợ với tất cả lĩnh vực kinh doanh, nhưng tác động lớn lên ngân sách, trong khi ngân sách cần tập trung hỗ trợ nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất. Do vậy, Bộ Tài chính ưu tiên chọn phương án 1.

Chính sách miễn tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trong năm 2020 và 2021:

Phương án 1: Miễn tiền phạt chậm nộp thuế cho doanh nghiệp lỗ trong năm 2020, tổng số tiền miễn khoảng 5.300 tỷ đồng.

Phương án 2: Miễn tiền phạt chậm nộp thuế cho doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tục (2018-2020), số tiền miễn khoảng 2.700 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, phương án 1 sẽ có nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi, nhưng ảnh hưởng lớn tới ngân sách, tạo tâm lý chây ỳ nợ thuế để mong được miễn tiếp và có cả doanh nghiệp không thật sự khó khăn cũng được hưởng lợi (gây mất công bằng).

Vì vậy, Bộ Tài chính ưu tiên chọn phương án 2.

Bên cạnh các chính sách đang đề xuất trên, hiện nay, một số chính sách về thuế, phí, tiền thuê đất đang được áp dụng có tổng giá trị khoảng 118.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thuế, phí miễn, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng (số còn lại là tiền gia hạn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại