Bộ Quốc phòng: Tăng cường tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, ngăn chặn xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông

Hoàng Đan |

Bộ Quốc phòng: Tăng cường tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, ngăn chặn xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông
Bộ Quốc phòng: Tăng cường tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, ngăn chặn xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông
Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 từng nhiều lần vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ Quốc phòng cho biết, tình hình Biển Đông thời gian gần đây diễn biến phức tạp, Trung Quốc không từ bỏ tham vọng "độc chiếm Biển Đông".

Trung Quốc không từ bỏ tham vọng "độc chiếm Biển Đông"

Gửi ý kiến đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị, bày tỏ sự lo lắng về tình hình bất ổn Biển Đông, Trung Quốc đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Trả lời về viêc này, Bộ Quốc phòng cho biết, tình hình Biển Đông thời gian gần đây diễn biến phức tạp, Trung Quốc không từ bỏ tham vọng "độc chiếm Biển Đông" bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế, ngày càng củng cố sự hiện diện, khả năng kiểm soát trên thực địa.

Cùng với sự điều chỉnh sách lược linh hoạt hơn, tăng cường sử dụng đòn bảy ngoại giao và kinh tế, tác động, lôi kéo các nước ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông; chủ động thể hiện "tích cực" xây dựng Bộ Quy tắc COC với các nước ASEAN để xoa dịu tình hình, làm giảm can dự của Mỹ và các nước lớn vào vấn đề Biển Đông.

Bên cạnh đó Trung Quốc quyết liệt hơn về chính sách cũng như hoạt động trên thực địa, đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khảo sát dầu khí trên Biển Đông xâm phạm vùng biển các nước, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt từ ngày 4/7 - 24/10/2019, Trung Quốc đã 4 lần đưa tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 và các tàu bảo vệ xâm phạm vùng biển Việt Nam, khu vực phía Bắc DKI và 9 lô Trung Quốc mời thầu trái phép năm 2012; hành động của tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Cùng với hoạt động của Trung Quốc, các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của các nước trong khu vực và sự can dự của các nước lớn ngoài khu vực vào Biển Đông đã làm cho tình hình Biển Đông trở lên phức tạp thêm.

Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương ven biển nhận định, đánh giá tình hình Biển Đông tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đã quán triệt và duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Bố trí các tàu trực, tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng quản lý biển tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương ven biển làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật biển Việt Nam, Luật biển quốc tế và các văn bản liên quan để nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển.

Các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động kinh tế biển để tổ chức, cá nhân yên tâm bám biển, tham gia phát triển kinh tế biển, góp phần ổn định tình hình trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, qua đó đã khẳng định được chủ quyền và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh tế biển.

Thời gian tới, ngoài các biện pháp của Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Bộ Quốc phòng đề nghị:

Các địa phương ven biển làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật Biển Việt Nam và các văn bản liên quan để nhân dân nắm được và chấp hành nghiêm khi hoạt động trên biển.

ợp tác chặt chẽ với các lực lượng quản lý biển trong xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tăng cường lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm

Cũng nêu ý kiến về vấn đề này, cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo kịp thời thông tin đến nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho hay, tình hình Biển Đông thời gian gần đây diễn biến theo hướng phức tạp, căng thẳng và mất ổn định hơn, đưa đến những thách thức mới đối với quốc phòng, an ninh.

Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền theo yêu sách phi lý trên Biển Đông; bên cạnh đó các hoạt động khẳng định chủ quyền của các nước trong khu vực, sự can dự của các nước lớn ngoài khu vực vào Biển Đông đã làm cho tình hình Biển Đông trở lên phức tạp thêm.

Tình hình Biển Đông đã tác động đến kinh tế, chính trị, an ninh khu vực và hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng nêu rõ, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là: "Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, giữ vững 21 đảo (33 điểm đóng quân) ở quần đảo Trường Sa, DKI; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và pháp lý với chuẩn bị phương án quân sự, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giữ môi trường hòa bình, ổn định, giữ quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước để phát triển đất nước; xử trí tình huống trên cơ sở Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Giữ vững đường lối độc lập, tự chủ và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế".

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Quốc phòng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng...; tăng công tác nắm tình hình trên các vùng biển, tổ chức lực lượng kịp thời xử lý các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ; kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng về tình hình trên biển.

Đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ, ban, ngành Trung ương để phối hợp đấu tranh và kịp thời thông tin đến nhân dân.

Bộ Quốc phòng cũng thông tin, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển; mua sắm các trang thiết bị vũ khí hiện đại, chủ động nghiên cứu, phát triển trang bị, vũ khí công nghệ cao, nâng cao khả năng nắm tình hình và quản lý các vùng biển.

Bộ Quốc phòng đã tăng cường lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của các nước, sẵn sàng các phương án xử trí không để bị bất ngờ.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án, hiệp đồng các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo để xử lý tốt các tình huống diễn ra trên biển.

Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc trao đổi thông tin và xử lý các tình huống diễn ra trên biển.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng với các nước trên thế giới, phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển các nước trong khu vực, tổ chức tuần tra chung trên biển, duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau để giải quyết những vấn đề xảy ra trên biển.

download app
Đọc thêm về:

  Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

  Soha
  Trí Thức Trẻ

  TIN NỔI BẬT SOHA

   Công ty Cổ phần VCCorp

   © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

   Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
   Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
   Email: btv@soha.vn
   Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
   Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

   Liên hệ quảng cáo:
   Hotline: 0942.86.11.33
   Email: giaitrixahoi@admicro.vn
   Hỗ trợ & CSKH:
   Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
   số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
   Tel: (84 24) 7307 7979
   Fax: (84 24) 7307 7980

   Chat với tư vấn viên