Báo điện tử Tổ Quốc

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ

Thời sự - Xã hội 2020-10-21T17:15:00

1 chiếc ca nô cao tốc và 2 xuồng ca nô loại nhỏ sẽ được Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Tổ Quốc đưa vào tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân đang bị cô lập do lũ lụt.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại