B-10

Quân đội Việt Nam đang sử dụng những loại súng không giật nào?

Quân đội Việt Nam đang sử dụng những loại súng không giật nào?

Quân Sự 2014-11-15T13:30:00

Súng không giật là hỏa khí mang vác của bộ binh, có nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp, lô cốt hay các hỏa điểm của kẻ địch.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại