3 khoản thu nhập của bác sĩ từ 1/7/2024 sau khi cải cách tiền lương

Duy Anh |

Sau khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024, thu nhập của bác sĩ sẽ có những thay đổi đáng kể.

Căn cứ tinh thần, chủ trương Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị, thu nhập của bác sĩ từ 1/7/2024 sau khi cải cách tiền lương gồm 3 khoản sau:

Khoản thu nhập từ tiền lương

Mức lương hiện nay của bác sĩ đang được tính theo hệ số x lương cơ sở. Tuy nhiên, nếu cải cách tiền lương thì mức lương tính theo hệ số và lương cơ sở này sẽ bị bãi bỏ.

3 khoản thu nhập của bác sĩ từ 1/7/2024 sau khi cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Khi cải cách tiền lương, tùy vào từng vị trí khác nhau, bác sĩ sẽ được hưởng các bảng lương khác nhau. Ảnh minh hoạ. Nguồn: VTV

Thay vào đó, thu nhập từ lương của bác sĩ sẽ được tính theo số tiền cụ thể, thể hiện rõ hiệu quả và chất lượng công việc, năng suất làm việc, theo vị trí việc làm cụ thể của từng đối tượng.

Cụ thể, khi cải cách tiền lương, tùy vào từng vị trí khác nhau, bác sĩ sẽ được hưởng các bảng lương khác nhau gắn với vị trí việc làm như sau:

- Với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử hoặc bổ nhiệm từ Trung ương đến cấp xã: Bảng lương chức vụ, thể hiện được đầy đủ thứ bậc của người lãnh đạo.

- Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Khoản thu nhập từ phụ cấp

Ngoài lương chiếm 70% trong tổng quỹ thu nhập của bác sĩ từ 01.7.2024 khi cải cách tiền lương, 30% là phụ cấp. Theo đó, chính sách cải cách tiền lương cũng sắp xếp lại chế độ phụ cấp hiện hành, như sau:

- Tiếp tục được hưởng 7 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

- Gộp các loại phụ cấp:

+ Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

- Riêng phụ cấp khoán của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện nhất quán trên tỉ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Qua đó, mức phụ cấp của các đối tượng này được quy định cụ thể theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Khoản thu nhập từ thưởng

Thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Đồng thời, theo tinh thần của Bộ Chính trị, việc bổ sung tiền thưởng nhằm thực hiện đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng cho cán bộ, công chức, viên chứ khi đạt kết quả trong việc thực hiện công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại