Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm

TÓM TẮT

Thông tin mới nhất về dịch cúm A/H7N9

Thông tin mới nhất về dịch cúm A/H7N9
Cúm A/H7N9 là một loại cúm gia cầm đã lây lan sang người và khiến con người bị tử vong.

Thông tin mới nhất về dịch cúm A/H7N9

CẬP NHẬT: Ukraine - Nga - Mỹ - Châu Âu: Những diễn biến bất ngờ

0943.113.999