Hình ảnh mới nhất của tàu ngầm "made in Vietnam" Trường Sa 1

11:07 GMT+7 - Thứ ba, 29.10.2013

Hình ảnh mới nhất của tàu ngầm "made in Vietnam" Trường Sa 1

(Soha.vn) - Những hình ảnh mới nhất của tàu ngầm "made in Vietnam" Trường Sa 1 và hệ thống không khí tuần hoàn độc lập AIP trên website của Công ty TNHH Cơ khí Quốc Hòa.

Xem thêm