Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa

PV |

Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa
Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa

Hội đồng thi Đà Nẵng do Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng chủ trì vừa hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia 2018 và mở Cổng điện tử để tra cứu điểm thi.

Theo thống kê, tỷ lệ điểm thi các môn như sau: Môn Ngữ văn có hơn 52% đạt điểm 5 trở lên; trong đó ở môn Toán tỷ lệ này là hơn 56%; Môn Ngoại ngữ hơn 30%; Môn Lịch sử hơn 10%; Địa lý gần 61% ; Giáo dục công dân hơn 95%; Vật lý gần 51%; Hóa học hơn 48% và Sinh học hơn 27%.

Trong các môn thi, có 3 môn có 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối là Hóa học, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân. 

Cụ thể, môn Hóa học có 4 thí sinh đạt điểm 10; Môn Ngoại ngữ 2 thí sinh đạt điểm 10 và 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Các môn còn lại, Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5; Toán điểm cao nhất là 9,6; Vật lý 9,5; Sinh vật cao nhất là 9 điểm, Lịch sử 9,5 và Địa lý, điểm cao nhất là 9,5.

Phổ điểm các môn như sau:

Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa - Ảnh 2.

Phổ điểm các môn thi, Lý- Hóa- Sinh.

Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa - Ảnh 3.

Phổ điểm các môn Địa lý, Lịch sử, GDCD.


Thi THPT quốc gia 2018: Đà Nẵng chỉ có 7 thí sinh đạt điểm tối đa - Ảnh 4.

Phổ điểm các môn thi, Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ.

theo VOV